Politica de confidențialitate

I.Dispoziții de bază
 1. Administratorul datelor cu caracter personal conform art. 4 al. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumită în continuare GDPR)
este Societatea comercială Gentleman Store, s.r.o. (în continuare: „administrator“).

 1. Datele de contact ale administratorului sunt:

Gentleman Store, s.r.o
str. Roháčova 177/7, Praha 3, 130 00, Republica Cehă
CUI: 03964361
Număr TVA: CZ03964361

 1. Prin datele cu caracter personal înțelegem orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă. Persoana fizică identificabilă este o persoană fizică, care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un anumit identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul rețelei sau prin una sau mai multe caracteristici fizice, fiziologice, genetice, psihologice, sociale acestei persoane fizice.
  4. Administratorul nu a desemnat persoana responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal.

 2. Sursa și categoriile de date cu caracter personal
  1. Administratorul procesează datele cu caracter personal, care le-ați oferit, sau care le-a obținut pe baza realizării comenzii dumneavoastră.
  2. Administratorul procesează datele dumneavoastră de identificare, datele de contact și alte date indispensabile pentru realizarea comenzii.

  III. Motivul legal și scopul procesării datelor cu caracter personal

 3. Motive legale pentru procesarea datelor personale sunt:

 

 1. Scopul procesării datelor cu caracter personal

 

 1. Administratorul nu decide automat în sensul art. 22 al GDPR.

  IV. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal
  1. Administratorul păstrează datele personale:

 

 1. După expirarea perioadei de păstrare a datelor personale, administratorul va șterge toate datele.

  V. Categoriile de beneficiari ai datelor cu caracter personal

Avem dreptul de a pune la dispoziție datele dvs. personale următoarelor persoane:
- persoanelor implicate în livrarea mărfurilor/serviciilor/realizarea plății pe baza contractului
- persoanelor care asigură funcționarea e-shopului (hosting) și a altor servicii în legătură cu furncționarea e-shopului,
- persoanelor care asigură serviciile de matketing.
 
VI. Drepturile cumpărătorului
1. Conform condițiilor stabilite de lege pentru protecția datelor cu caracter personal aveți:


Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: info@gentlemanstore.ro

VII. Condițiile de securizare a datelor cu caracter personal
1. Administratorul declară, că a asigurat toate măsurile tehnice și organizaționale pentru protecția datelor personale.
2. Administratorul a asigurat măsurile tehnice pentru protecția bazelor de date și pentru protecția datelor personale în formă scrisă.
3. Administratorul declară, că accesul la datele cu caracter personal îl au doar persoanele autorizate.
 
VIII. Dispoziții finale
1. Prin expedierea comenzii prin intermediul formularului on-line, confirmați că sunteți informat/informată despre condițiile de procesare a datelor cu caracter personal și le acceptați în întregime.
2. Acordul cu aceste condiții îl acordați prin bifarea în formularul on-line. Prin bifare la fel confirmați că ați fost informat/informată despre condițiile de păstrare a datelor cu caracter personal și le acceptați în întregime.
3. Administratorul are dreptul de a modifica aceste condiții. Versiunea nouă a condițiilor de protecție a datelor personale va fi întotdeauna publicată pe pagina web și concomitent veți fi primi versiunea nouă pe adresa de e-mail, care ați oferit-o administratorului.