Politica de confidențialitate

I.Dispoziții de bază
 1. Administratorul datelor cu caracter personal conform art. 4 al. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumită în continuare GDPR)
este Societatea comercială Gentleman Store, s.r.o. (în continuare: „administrator“).

 1. Datele de contact ale administratorului sunt:

Gentleman Store, s.r.o
str. Roháčova 177/7, Praha 3, 130 00, Republica Cehă
CUI: 03964361
Număr TVA: CZ03964361

 1. Prin datele cu caracter personal înțelegem orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă. Persoana fizică identificabilă este o persoană fizică, care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un anumit identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul rețelei sau prin una sau mai multe caracteristici fizice, fiziologice, genetice, psihologice, sociale acestei persoane fizice.
  4. Administratorul nu a desemnat persoana responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal.

 2. Sursa și categoriile de date cu caracter personal
  1. Administratorul procesează datele cu caracter personal, care le-ați oferit, sau care le-a obținut pe baza realizării comenzii dumneavoastră.
  2. Administratorul procesează datele dumneavoastră de identificare, datele de contact și alte date indispensabile pentru realizarea comenzii.

  III. Motivul legal și scopul procesării datelor cu caracter personal

 3. Motive legale pentru procesarea datelor personale sunt:
 • realizarea contractului dintre dvs. și administrator conform art.  6 alin. 1 lit. b) al GDPR,
 • interesul legal a administratorului, care constă în acvtivitatea de marketing direct (în special trimiterea mesajelor comerciale și a newsletter-ului) conform art. 6 alin. 1 lit. f) al GDPR,
 • acordul dvs. cu prelucrarea datelor în scopul marketingului direct (în special a mesajelor comerciale și a newsletter-ului) conform art. 6 alin. 1 lit. a) al GDPR asociat cu § 7 alin. 2 a legii nr. 480/2004 Col., despre unele servicii a societății informaționale, dacă nu a avut loc comandarea mărfurilor sau serviciilor.

 

 1. Scopul procesării datelor cu caracter personal

 

 • realizarea comenzii dumneavoastră și aplicarea drepturilor și obligațiilor, care decurg din relația contractuală dintre dvs. și administrator; la înregistrarea comenzii sunt solicitate date personale, care sunt indispensabile pentru a realiza comanda cu succes (numele, adresa, date de contact ), oferirea datelor personale fiind o cerință necesară pentru încheierea și realizarea contractului, fără furnizarea de date cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului sau îndeplinirea acestuia de către administrator.
 • trimiterea mesajelor comerciale și a alte activități de marketing.

 1. Administratorul nu decide automat în sensul art. 22 al GDPR.

  IV. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal
  1. Administratorul păstrează datele personale:

 

 • pentru perioada strict necesară pentru exercitarea drepturilor și obligațiunilor, care decurg din contractul dvs. cu administratorul (pentru o perioadă de 10 ani de la încetarea relației contractuale).  
 • până la retragerea acordului cu procesarea datelor cu caracter personal, cu scop de marketing, pentru o perioadă maximă de 10 ani, dacă datele sunt procesate pe baza acestui acord.
 1. După expirarea perioadei de păstrare a datelor personale, administratorul va șterge toate datele.

  V. Categoriile de beneficiari ai datelor cu caracter personal

Avem dreptul de a pune la dispoziție datele dvs. personale următoarelor persoane:
- persoanelor implicate în livrarea mărfurilor/serviciilor/realizarea plății pe baza contractului
- persoanelor care asigură funcționarea e-shopului (hosting) și a altor servicii în legătură cu furncționarea e-shopului,
- persoanelor care asigură serviciile de matketing.
 
VI. Drepturile cumpărătorului
1. Conform condițiilor stabilite de lege pentru protecția datelor cu caracter personal aveți:

 • dreptul la informare ( operatorul este obligat sa incunostinteze persoana vizata cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal in mod gratuit)
  dreptul de acces la date
 • dreptul de interventie asupra datelor ( prin solicitare transmisa pe email );  orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • deptul de opozitie ( persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari )
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate in baza unei prelucrari automate;
 • dreptul de retragere a consimțământului;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a se adresa justitiei;
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor personale.


Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: info@gentlemanstore.cz

VII. Condițiile de securizare a datelor cu caracter personal
1. Administratorul declară, că a asigurat toate măsurile tehnice și organizaționale pentru protecția datelor personale.
2. Administratorul a asigurat măsurile tehnice pentru protecția bazelor de date și pentru protecția datelor personale în formă scrisă.
3. Administratorul declară, că accesul la datele cu caracter personal îl au doar persoanele autorizate.
 
VIII. Dispoziții finale
1. Prin expedierea comenzii prin intermediul formularului on-line, confirmați că sunteți informat/informată despre condițiile de procesare a datelor cu caracter personal și le acceptați în întregime.
2. Acordul cu aceste condiții îl acordați prin bifarea în formularul on-line. Prin bifare la fel confirmați că ați fost informat/informată despre condițiile de păstrare a datelor cu caracter personal și le acceptați în întregime.
3. Administratorul are dreptul de a modifica aceste condiții. Versiunea nouă a condițiilor de protecție a datelor personale va fi întotdeauna publicată pe pagina web și concomitent veți fi primi versiunea nouă pe adresa de e-mail, care ați oferit-o administratorului.

Conținutul coșului de cumpărături

Nu aveți încă niciun produs în coșul de cumpărături. Nu doriți să adăugați ceva? :)